โลโก้เว็บไซต์ เชิญร่วมกิจกรรมออกแบบตราสัญลักษณ์ อุทยานธรณีลำปาง  | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

เชิญร่วมกิจกรรมออกแบบตราสัญลักษณ์ อุทยานธรณีลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 สิงหาคม 2566 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 97 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้จัดตั้งอุทยานธรณีลำป่าง หรือ Lampang Geopark ขึ้น เนื่องจากจังหวัดลำปางมีแหล่งทรัพยากรทางธรณีที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์และบางแหล่งเป็นทรัพยากรทางธรณีที่มีชื่อเสียงระดับภาคพื้นเอเซียและระดับโลก สมควรแก่การอนุรักษ์ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณี รวมทั้งส่งเสริมให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดความยั่งยื่นตามแนวทางขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ( United Nation Education Scientific and Cultural Organization : UNESCO ) จัดตั้งอุทยานธรณีในแหล่งที่ร่วมมือกับรัฐบาลไทยในการสนับสนุนให้เกิดการพื้นที่ที่มีศักยภาพทั้งประเทศโดยเชื่อมโยงกับมรดกทางวัฒนธรรม มรดกทางโบราณดี และแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ

          สำนักงานอุทยานธรณีลำปาง องค์การบริหารสวนจังหวัดลำปาง ขอเชิญ!! บุคคลทั่วไป ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO)
อุทยานธรณีลำปาง หรือ Lampang Geopark ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ รางวัลชมเชยอีก 2 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท มูลค่ารวม 6,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ เปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566สามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่ คลิก

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา