โลโก้เว็บไซต์ สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประชาสัมพันธ์โปรแกรมฝึกอบรมประจำปี 2566   | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประชาสัมพันธ์โปรแกรมฝึกอบรมประจำปี 2566  

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 มิถุนายน 2566 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 156 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประชาสัมพันธ์โปรแกรมฝึกอบรมประจำปี 2566  แก่บุคลากรผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  โทร. 0 2504 7715, 0 2504 7717, 08 7100 1800  e-mail : oce_03@hotmail.com  LINE : 0871001800 หรือสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ ได้ตามลิงก์ https://oce.stou.ac.th/public_training/ 

 

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา