โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลรัสเซียระดับปริญญาตรี โท เอก ปีการศึกษา 2567-2568 (2024-2025) | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลรัสเซียระดับปริญญาตรี โท เอก ปีการศึกษา 2567-2568 (2024-2025)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 มิถุนายน 2566 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 330 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          สถานเอกอัครราชทูตรัสเชียประจำประเทศไทย ประกาศรับสมัครนักศึกษาไทยที่มีความประสงค์จะไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในสหพันธรัฐรัสเชีย ในปีการศึกษา 2567-2568 (2024-2025) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในระดับปริญญาตรี โท เอก ทุนวิจัยในสาขาต่าง ๆ รวมถึง
ทุนฝึกอบรมระยะสั้นและการฝึกงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบนักศึกษาผู้สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดทุนรัฐบาลรัสเชียและสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ education-in-russia.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา