โลโก้เว็บไซต์ การประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ  2nd The Intemnational Conference on Digital Govemment Technology and Innovation | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

การประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ 2nd The Intemnational Conference on Digital Govemment Technology and Innovation

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 มิถุนายน 2566 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 192 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ได้มีการจัดโครงการประชุมวิชาการ "2nd The Intemnational Conference on Digital Govemment Technology and Innovation" ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยี ที่จะส่งเสริมการยกระดับคุณภาพ
บริการของรัฐให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว และสามารถต่อยอดนวัตกรรมบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐในการนำเสนอบริการที่ดีมีคุณภาพให้กับภาคประชาชน
           สพร. ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และนักศึกษา ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมในโครงการประชุมวิชาการ "2nd The International Conference on Digital Government'Techhology and tnnovation โดยสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ https://dgti.dga.or.th/en/dgti-con2023  ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา