โลโก้เว็บไซต์ MDES ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลยุทธ์ธุรกิจดิจิหัล รุ่น 2 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

MDES ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลยุทธ์ธุรกิจดิจิหัล รุ่น 2

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 มิถุนายน 2566 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 49 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย เป็นเจ้าภาพร่วมในงาน Rethink Academy 2023 ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลยุทธ์ธุรกิจดิจิทัล รุ่น 2 (Digital Business Strategy Course #2) วันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราซดำริ (BTS สถานีราชดำริ ทางออก 4)
     ภายในงานมีการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาพัฒนาธุรกิจที่ทำอยู่เพื่อเพิ่มความ สะดวกสบายให้ทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการต่าง ๆ แต่จุดประสงค์หลักก็คือการหาทางเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจ เช่น การนำ Application มาช่วยในการเข้าถึงผู้บริโภคยุคใหม่ที่ชอบใช้ smat phone, การสร้างช่องทางการขายผ่านสื่อ Social media และการทำโฆษณา รวมไปถึงการสั่งซื้อและจัดส่งสินค้าในแบบ online เป็นต้น ภาพรวมของ Digital Business คือการเปลี่ยนแปลงธุรกิจที่มีอยู่แบบเดิมให้เป็นธุรกิจแบบที่มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
     ด้วยวัตถุประสงค์และรูปแบบการจัดงานดังกล่าว ทางสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลยุทธ์ธุรกิจดีจิทัล รุ่น 2 ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว  ทั้งนี้กรุณาส่งแบบลงทะเบียนการเข้าร่วมอบรมหรือสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณพิมพ์ภัสรา กนิษฐสุต โทร. 02-661-7750 ต่อ 221 และ 223 อีเมล pimphatsara@absolutealliances.com หรือ www.rethinkacademyth.com


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา