โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์โครงการทุน ASEAN Smart City Professional Program - Scholarship Promotion | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ประชาสัมพันธ์โครงการทุน ASEAN Smart City Professional Program - Scholarship Promotion

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 พฤษภาคม 2566 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 143 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไชเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้กับบุคลากร นิสิต นักศึกษา ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ASEAN Smart City Professional Program - Scholarship Promotion ซึ่งเป็นโครงการทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตร ASEAN Smart City Professional Program เพื่อต่อยอดความร่วมมือระหว่างเกาหลีใต้กับประเทศสมาชิกอาเชียน สามารถดำเนินการสมัครได้ ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2566 ผ่านช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ grc@snu.ac.thออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา