โลโก้เว็บไซต์ 2023-05-25 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 วันที่ : 2023-05-25

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการในงาน การประชุมมังสวิรัติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 8
พฤหัสบดี 25 พฤษภาคม 2566 / ข่าวบริการ

         ด้วยสมาคมมังสวิรัติไทย จะได้จัดงานการประชุมมังสวิรัติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 8  ในธีม "อาหารจากพืชผักเพื่อชีวิตที่ดีกว่า (Plant - based diets for a better ife)" ในวันที่ 4- 6 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ร่วมกับงาน Lanna Expo 2023 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 3 - 9 กรกฎาคม 2566 ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการและฝึกปฎิบัติ ดังเอกสารรายละเอียดแนบมานี้ >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์โครงการทุน ASEAN Smart City Professional Program - Scholarship Promotion
พฤหัสบดี 25 พฤษภาคม 2566 / ข่าวบริการ

     สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไชเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้กับบุคลากร นิสิต นักศึกษา ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ASEAN Smart City Professional Program - Scholarship Promotion ซึ่งเป็นโครงการทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตร ASEAN Smart City Professional Program เพื่อต่อยอดความร่วมมือระหว่างเกาหลีใต้กับประเทศสมาชิกอาเชียน สามารถดำเนินการสมัครได้ ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2566 ผ่านช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ grc@snu.ac.th >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา