โลโก้เว็บไซต์ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค IAESTE Thailand  | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค IAESTE Thailand

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 พฤษภาคม 2566 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 163 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกกันด้านเทคนิค (The Intemationat Association for the Exchange of Students for Technicgal Experience : A.s.b.l IAESTE Thaiahd) ดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิค ณ ต่างประเทศ (IAESTE Thailand) ประจำปี 2567 โดยเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับชั้นปี 3 - 4 และปริญญาโท - เอก โดยสมัครสอบได้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31ตุลาคม 2566 ผ่านช่องทางออนไลน์ www.iaeste.kmutnb.ac.th และชำระค่าสมัครสอบโดยโอนเงินเข้าบัญชีกรุงไทย ชื่อบัญชีกองทุนสนับสนุนโครงการ IAESTE เลขที่บัญชี 109-1-62210-8 เป็นจำนวนเงิน 600 บาท ผ่านคิวอาร์โค้ดและเอกสารรายละเอียดแนบมานี้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา