โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมกับ พัฒนาฝีมือแรงงานภาค 19 เชียงใหม่ จัดเวทีแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ (ประเภททีม) หาตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันระดับอาเซียน ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

มทร.ล้านนา ร่วมกับ พัฒนาฝีมือแรงงานภาค 19 เชียงใหม่ จัดเวทีแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ (ประเภททีม) หาตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันระดับอาเซียน ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 พฤษภาคม 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 882 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ วงษ์พานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  กล่าวต้อนรับคณะผู้จัดงาน ผู้เข้าแข่งขัน ตลอดจนผู้เข้าร่วมงาน ภายในแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 (WorldSkills Thailand National Competition 2023) สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ (ประเภททีม) ณ อาคารวิศวกรรมศาสตร์ C3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายชัชวาลย์ ปัญญา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน โดยมีนางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

   สำหรับการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 (WorldSkills Thailand National Competition 2023) สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ (ประเภททีม) มีวัตถุประสงค์เพื่อจูงใจและสนับสนุนกำลังแรงงานให้มีความพร้อมในการพัฒนาฝีมือของตนเอง ให้ได้มาตรฐานและทัดเทียมกับมาตรฐานสากล โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงฝีมือ และเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานในเวทีระดับอาเซียน เอเชีย และนานาชาติ ซึ่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ได้รับมอบหมายให้เตรียมการและจัดงานแข่งขันขึ้น และมีผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านการคัดเลือก ระดับภาค เข้าแข่งขันในครั้งนี้ จำนวน 7 ทีม ๆ ละ 2 คน โดยได้รับการสนับสนุนด้านสถานที่การแข่งขัน เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการแข่งขันจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สำหรับทีมที่ชนะการแข่งขันในครั้งนี้จะได้รับเงินรางวัล ดังนี้

รางวัลเหรียญทอง เงินรางวัล 60,000 บาท

รางวัลเหรียญเงิน เงินรางวัล 30,000 บาท

รางวัลเหรียญทองแดง เงินรางวัล 20,000 บาท

รางวัลชมเชย เงินรางวัล 10,000 บาท

และจะได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เพื่อไปแข่งขันฝีมือแรงงานในระดับอาเซียนครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 18-28 กรกฎาคม 2566 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ต่อไป (ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา