โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประชาสัมพันธ์ Software License : ขอเชิญชวนบุคลากร มทร.ล้านนา ใช้งานซอฟต์แวร์ Foxit PDF Editor โปรแกรมสำหรับสร้างและแก้ไขไฟล์เอกสาร PDF | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์ Software License : ขอเชิญชวนบุคลากร มทร.ล้านนา ใช้งานซอฟต์แวร์ Foxit PDF Editor โปรแกรมสำหรับสร้างและแก้ไขไฟล์เอกสาร PDF

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 พฤษภาคม 2566 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 4381 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญชวนบุคลากร มทร.ล้านนา ใช้งานซอฟต์แวร์ Foxit PDF Editor
โปรแกรมสำหรับสร้างและแก้ไขไฟล์เอกสาร PDF ใช้งานฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย


ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง บริษัท fujian foxit software development จำกัด และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

Foxit PDF Editor เป็นโปรแกรมนี้มีฟังก์ชันการแก้ไขเอกสาร PDF ที่หลากหลาย เช่น
- การแก้ไขข้อความ เพิ่มลบรูปภาพภายในเอกสาร (PDF Editor)
- การจัดเรียงหน้า สลับหน้า แยกหน้า หรือรวมเอกสาร (PDF Organize)
- การแปลงไฟล์เอกสาร PDF (PDF Convert) - การป้องกันเอกสาร PDF ด้วยรหัสผ่าน (PDF Protect)
- การลงนามลายเซ็นอิเล็กทรอนิสก์ (PDF Digital Signature)

ศึกษาวิธีการติดตั้งและ Activate เพื่อใช้งาน Foxit PDF Editor ได้ที่ : https://download.rmutl.ac.th


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา