โลโก้เว็บไซต์ สทศ ประชาสัมพันธ์ให้บริการการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน TEC-w ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สทศ ประชาสัมพันธ์ให้บริการการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน TEC-w ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 เมษายน 2566 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 115 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. กำหนดจัดให้บริการการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน TEC-w ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยจัดการทดสอบ ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 24 ธันวาคม 2565 ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 11 มีนาคม 2566 ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 24 มิถุนายน 2566 และครั้งที่ 4/2566 วันที่ 9 กันยายน 2566 โดยเปิดสนามสอบให้บริการทดสอบ จำนวน 28 จังหวัดทั่วประเทศ ตามหนังสือแนบมานี้ นักศึกษาและบุคลากรท่านใด ที่สนใจเข้าร่วมการทดสอบดังกล่าว โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมการทดสอบสำหรับนักศึกษา 300 บาท และบุคคลทั่วไป 600 บาท สมัครผ่านระบบรับสมัคร https:/tecw.niets.or.th หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อผู้ประสานงานนางสาวกาญจนา แจ่มชื่น หมายเลขโทรศัพท์ 02 217 3800 ต่อ 5011  และ Call Center 02 217 3800


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา