โลโก้เว็บไซต์ กรมการขนส่งทางราง ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบมาสคอตและตราสัญลักษณ์ (MASCOT & LOGO CONTEST) | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

กรมการขนส่งทางราง ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบมาสคอตและตราสัญลักษณ์ (MASCOT & LOGO CONTEST)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 เมษายน 2566 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 62 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     กรมการขนส่งทางราง ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดแข่งขันออกแบบมาสคอต (Mascot) หรือ ตราสัญลักษณ์ (Logo) ในหัวข้อ "การออกใบอนุญาตด้านการขนส่งทางรางผ่านระบบติจิทัล (e - License R)" ภายใต้โครงการศึกษาออกแบบ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการ และการออกใบอนุญาตด้านการขนส่งทางรางผ่านระบบดิจิทัล(e - License R) ชิงเงินรางวัล 100,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ การจดจำ และความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการออกใบอนุญาตต้านการขนส่งทางรางผ่านระบบดิจิทัลของกรมการขนส่งทางราง ซึ่งการออกใบอนุญาตต้านการขนส่งทางรางผ่านระบบดิจิทัลจะมีส่วนช่วยให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีมีมาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และสร้างเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนต่อระบบขนส่งทางราง ด้วยการสื่อสารผ่านทางการออกแบบมาสคอตและตราสัญลักษณ์นครั้งนี้

1. คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ
2. ระยะเวลาการประกวด ส่งใบสมัครและผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2566 ประกาศผลการตัดสินในวันที่ 21 เมษายน 2566 มอบรางวัลในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566

ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.drt.go.th หรือ www.facebook.com/DRT.OfficialFanpage และส่งใบสมัคร และผลงานได้ทาง  e-mail : drt.mascot@gmail.com สอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มประชาสัมพันธ์ ขร. โทร. 0 - 2164 - 2626 ต่อ 1501 - 1503 ในวันและเวลาราชการ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา