โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป (จำนวน 1 อัตรา)  | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

มทร.ล้านนา รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป (จำนวน 1 อัตรา)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 สิงหาคม 2565 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1010 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป (จำนวน 1 อัตรา) สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (สาขาพืชศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง)  ุณวุฒิ ปวส. ทางด้านการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ หรือสัตวศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดคลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา