โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรเทคโนโลยี​สารสนเทศ​ จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้าน​ PDPA  แก่นักเรียนโรงเรียนผดุงราษฎร์​ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรเทคโนโลยี​สารสนเทศ​ จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้าน​ PDPA แก่นักเรียนโรงเรียนผดุงราษฎร์​

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 สิงหาคม 2565 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 1855 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 26 สิงหาคม 2565 หลักสูตรเทคโนโลยี​สารสนเทศ​ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พิษณุโลก นำโดย อาจารย์อมิตตา คล้ายทอง หัวหน้าหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไรวรรณ แสนชะนะ และคณาจารย์ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้าน​ PDPA   (Personal Data Protection Act) แก่นักเรียนโรงเรียนผดุงราษฎร์​ พร้อมกับกิจกรรมทำแบบทดสอบ​ kahoot​  เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนรุ่นใหม่ ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความปลอดภัยมากขึ้น และให้มีความรู้ด้านกฎหมาย พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกว่า 50 คน ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา