โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์สาขาสัตวศาสตร์ คณะวิทย์ฯ เข้าร่วมรับเสด็จ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย์สาขาสัตวศาสตร์ คณะวิทย์ฯ เข้าร่วมรับเสด็จ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 11 มิถุนายน 2565 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 1930 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันที่ 11 มิถุนายน 2565  บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมรับเสด็จ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัด ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2554 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
          การนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ชากรณ์ ขันแก้ว อาจารย์สาขาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมรับเสด็จและออกหน่วยปฏิบัติงานสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในการตรวจสุขภาพ บริการฉีดวัคซีนและทำหมันสุนัขและแมวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ กองพันสัตว์ต่าง(ค่ายตากสิน) และองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ให้บริการทำหมันสุนัขและแมว โดยมีแผนดำเนินการ ให้บริการระหว่างวันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2565 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา