โลโก้เว็บไซต์ เชิญร่วมโครงการส่งเสริมธุรกิจไทยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มความสามารถในการแช่งขัน  | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

เชิญร่วมโครงการส่งเสริมธุรกิจไทยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มความสามารถในการแช่งขัน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 มีนาคม 2565 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 402 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กหรอนิกส์ไทย สมาคมการค้าติจิทัสไทย และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) จัดทำ "โครงการส่งเสริมธุรกิจไทยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มความสามารถในการแช่งขัน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยและบุคคลทั่วไปมีหน้าร้านค้าออนไลน์ โดยสามารถเปิดการขายสินค้าและบริการผ่านเว็บไซได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย นิสิต/นักศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ  จะได้รับสิทธิประโยชน์ ได้แก่ Sale Page หน้าร้านค้าออนไลน์, ชื่อเว็บไชค์/ ชื่อโดเมน .th, อบรมสัมมนาการตลาดออนไลน์สำหรับผู้ประถอบการ, เครื่องหมายรับรองผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และสิทธิประโยชน์อื่น จากพันธมิตรของโครงการฯ รายละเอียดสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมที่ Ittps://domain.online.th/benefits และผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่เว็บไซต์ https://domain.online.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล info@domain.online.th และ Line: @domainthai

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา