โลโก้เว็บไซต์  ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.รัตนาพร นรรัตน์ และทีมงาน U2T เข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย เข้าชิงรางวัลแข่งขัน U2T HACKATHON ระดับประเทศ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.รัตนาพร นรรัตน์ และทีมงาน U2T เข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย เข้าชิงรางวัลแข่งขัน U2T HACKATHON ระดับประเทศ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 กรกฎาคม 2564 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 612 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. รัตนาพร นรรัตน์ และทีมงาน U2T ตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย (ทีม Nile Creek Rescue (สันกลาง) ตำบลในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูร​ณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ที่เข้าร่วมการแข่งขัน U2T HACKATHON ในระดับภาคเหนือตอนบน และสามารถเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย ได้รับรางวัล 50,000 บาท และได้เข้าแข่งขันต่อในระดับประเทศ โดยเข้าการแข่งขันเมื่อวันที่ วันที่ 1 – 2 กรกฏาคม 2564 ณ โรงแรม M2 Hotel Waterside จังหวัดพะเยา

          โครงการแข่งขัน U2T Hackathon  จัดโดยกองบริหารงานวิจัย มีการดำเนินการคัดเลือกจาก 965 ทีมทั่วประเทศ ให้เหลือ 300 ทีม จากนั้นจะคัดสุดยอดในระดับภูมิภาค แห่งละ 5 ทีม รวม 40 ทีม เพื่อนำแนวทางการพัฒนา ในรูปแบบไอเดียไปทดลองทดสอบในพื้นที่จริง ภายใต้คำแนะนำของพี่เลี้ยงและผู้นำชุมชน เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อพัฒนาเป็น “ตัวต้นแบบ” หรือ ผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ก่อนเข้าสู่การเฟ้นหา 5 สุดยอดแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในการแข่งขันระดับประเทศ ในเดือน พฤศจิกายน 2564 ชิงเงินรางวัลสนับสนุนทีมละ 100,000 บาทพร้อมรับโล่เชิดชูเกียรติเพื่อต่อยอดและพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมชุมชนในต่อไป  
          
 
 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา