โลโก้เว็บไซต์ 2021-07-05 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 วันที่ : 2021-07-05

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.รัตนาพร นรรัตน์ และทีมงาน U2T เข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย เข้าชิงรางวัลแข่งขัน U2T HACKATHON ระดับประเทศ
จันทร์ 5 กรกฎาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

          ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. รัตนาพร นรรัตน์ และทีมงาน U2T ตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย (ทีม Nile Creek Rescue (สันกลาง) ตำบลในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูร​ณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ที่เข้าร่วมการแข่งขัน U2T HACKATHON ในระดับภาคเหนือตอนบน และสามารถเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย ได้รับรางวัล 50,000 บาท และได้เข้าแข่งขันต่อในระดับประเทศ โดยเข้าการแข่งขันเมื่อวันที่ วันที่ 1 – 2 กรกฏาคม 2564 ณ โรงแรม M2 Hotel... >> อ่านต่อ


ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วุฒิกร สระแก้ว อาจารย์สาขาสัตวศาสตร์และประมง ได้รับรางวัลการนำเสนองานวิจัยระดับดีเด่น ในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 9
จันทร์ 5 กรกฎาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วุฒิกร สระแก้ว อาจารย์ประจำสาขาสัตวศาสตร์และประมง ที่ได้รับรางวัลในการนำเสนองานวิจัยระดับดีเด่น เรื่อง "ผลของการเสริมน้ำหนักจุลินทรีย์ผสมร่วมกับใบมะไฟจีนผงในอาหารต่อสมรรถนะการผลิตและคุณภาพไข่ของเป็ดไข่ในระยะเริ่มไข่" ในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 9  และการจัดประชุมภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 23 - 26 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรม เดอะ โบนันซ่า รีสอร์ท เขาใหญ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา