โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์  Huawei ICT Academy Reward Program 2021 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ประชาสัมพันธ์ Huawei ICT Academy Reward Program 2021

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 พฤษภาคม 2564 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 55 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          บริษัท หัวเว่ยเทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดโครงการ Huawei ICT Academy Reward Program 2021 เพื่อสนับสนุนนักศึกษา อาจารย์และมหาวิทยาลัยในโครงการ Huawei ICT Academy ที่ให้ความสำคัญในการเรียนรู้และพัฒนาภาคการศึกษา ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อตอบสนองต่อตลาดอุตสาหกรรม ICT ในปัจจุบัน

         จึงประชาสัมพันธ์ นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ พร้อมร่วมชิงทุนรางวัลสนับสนุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา อาจารย์มหาวิทยาลัย และใบประกาศนียบัตรของบริษัทหัวเว่ย ในวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 - 12.00 น.

ผ่าน Meeting link: https://welink-meeting.zoom.us/j/581675106

และเข้าร่วมกลุ่ม ICT Academy Instructors : https://www.facebook.com/groups/789002855365237/about
เพื่อความสะดวกในการติดต่อและประชาสัมพันธ์กิจกรรม 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา