โลโก้เว็บไซต์ ธนาคารออมสิน ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ เข้าร่วมประกวดโครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy) | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ธนาคารออมสิน ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ เข้าร่วมประกวดโครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 เมษายน 2564 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 27 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ธนาคารออมสิน ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ เข้าร่วมประกวดโครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy) เป็นกิจกรรมที่กำหนดให้ นิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ ร่วมคิดไอเดียสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าหรือบริการภายใต้หัวข้อที่ธนาคารกำหนด ร่วมส่งเข้าประกวด เพื่อรับทุนการศึกษาและต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นสินค้าหรือบริการได้จริง 

ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 4.5 ล้านบาท!! 

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมประกวดที่มี Idea ธุรกิจพร้อมเป็น Prototype ภายใต้โจทย์หัวข้อธุรกิจ ดังนี้

1. ธุรกิจนวัตกรรมทางการเงิน (Fin Tech)

2. ธุรกิจนวัตกรรมด้านสุขภาพ (Health Tech)

3. ธุรกิจนวัตกรรมด้านความเป็นอยู่ (Living Tech)

4. ธุรกิจขายสินค้า / บริการแบบออนไลน์ (Online E-Commerce)

5. ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (Agriculture Tech)

6. ธุรกิจนวัตกรรมด้านอาหาร (Food Tech)

7. ธุรกิจนวัตกรรมด้านการศึกษา (Education Tech)

8. ธุรกิจสืบทอดต่อยอดด้วยนวัตกรรม (Inherit Tech)

โดยสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

กำหนดปิดรับสมัครในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ พร้อม Download เอกสารใบสมัครฯ และรายละเอียดเงื่อนไขกิจกรรมฯ ได้ทาง QR Code หรือตามลิงค์ด้านล่าง ⬇️⬇️

แผ่นประชาสัมพันธ์

https://drive.google.com/.../1tnMEA_5Q4aFHV3.../view...

ใบสมัคร

https://forms.gle/J7H9hDMcfBDrGtE79

Project Proposal

https://drive.google.com/.../1E45pxj6nKLhnhu6Pzdl.../view...

upload file

https://forms.gle/YVAdm8VJLsSMMcCT6

———————————————

**หมายเหตุ : โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy) เป็นเวทีการประกวดสำหรับสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ที่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับทางธนาคารออมสินเท่านั้น


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา