โลโก้เว็บไซต์ 2021-04-02 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 วันที่ : 2021-04-02

จดหมายข่าว สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีที่ 16 ฉบับที่ 119 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
ศุกร์ 2 เมษายน 2564 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

         สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดทำหนังสือ "จดหมายข่าว วช." ปีที่ 16 ฉบับที่ 119 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม และเผยแพร่บทความทางวิชาการ ผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน สามารถ อ่านรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ คลิก หรือ >> อ่านต่อ


ธนาคารออมสิน ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ เข้าร่วมประกวดโครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy)
ศุกร์ 2 เมษายน 2564 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          ธนาคารออมสิน ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ เข้าร่วมประกวดโครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy) เป็นกิจกรรมที่กำหนดให้ นิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ ร่วมคิดไอเดียสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าหรือบริการภายใต้หัวข้อที่ธนาคารกำหนด ร่วมส่งเข้าประกวด เพื่อรับทุนการศึกษาและต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นสินค้าหรือบริการได้จริง  ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 4.5 ล้านบาท!!  สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมประกวดที่มี Idea ธุรกิจพร้อมเป็น Prot... >> อ่านต่อ


เชิญส่งผลงานวิชาการและงานวิจัยเพื่อเข้าร่วมนำเสนอภายในงานประชุมวิชาการนานาชาติ International Halal Science and Technology Conference
ศุกร์ 2 เมษายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          ขอเชิญชวนนักวิจัยทั้งหน่วยงานราชการ และอุตสาหกรรม อาจารย์ นิสิตและนักศึกษา ส่งผลงานวิชาการและงานวิจัยเพื่อเข้าร่วมนำเสนอภายในงานประชุมวิชาการนานาชาติ International Halal Science and Technology Conference (IHSATEC) 2020 -2021 ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2564 การประชุมวิชาการแบบออนไลน์ รับบทคัดย่องานวิจัย ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 รับบทความวิจัยฉบับเต็ม ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 รูปแบบการนำเสนอ ... >> อ่านต่อ


จดหมายข่าว สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีที่ 16 ฉบับที่ 120 ประจำเดือน มีนาคม 2564
ศุกร์ 2 เมษายน 2564 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

         สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดทำหนังสือ "จดหมายข่าว วช." ปีที่ 16 ฉบับที่ 120 ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม และเผยแพร่บทความทางวิชาการ ผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน สามารถ อ่านรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ คลิก หรือ >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศุกร์ 2 เมษายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

          รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร มทร.ล้านนา ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี  สิริกิจการิณีพีรยพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2564  โดยอธิการบดี เป็นประธานในพิธี เปิดกรวยดอกไม้ถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า... >> อ่านต่อ


พิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564
ศุกร์ 2 เมษายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 2 เมษายน 2564  เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ           ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี&n... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา