โลโก้เว็บไซต์ เชิญส่งผลงานวิชาการและงานวิจัยเพื่อเข้าร่วมนำเสนอภายในงานประชุมวิชาการนานาชาติ International Halal Science and Technology Conference | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

เชิญส่งผลงานวิชาการและงานวิจัยเพื่อเข้าร่วมนำเสนอภายในงานประชุมวิชาการนานาชาติ International Halal Science and Technology Conference

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 เมษายน 2564 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 16 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ขอเชิญชวนนักวิจัยทั้งหน่วยงานราชการ และอุตสาหกรรม อาจารย์ นิสิตและนักศึกษา ส่งผลงานวิชาการและงานวิจัยเพื่อเข้าร่วมนำเสนอภายในงานประชุมวิชาการนานาชาติ International Halal Science and Technology Conference (IHSATEC) 2020 -2021 ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2564

  • การประชุมวิชาการแบบออนไลน์
    • รับบทคัดย่องานวิจัย ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564
    • รับบทความวิจัยฉบับเต็ม ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

รูปแบบการนำเสนอ

- ภาคบรรยาย (Oral Presentation)

- ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.ihsatec.com/ หรือ โทร. 02-218-1053 ต่อ 401,403 tha.conference@gmail.com, info@ihsatec.com สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 1 พฤษภาคม 2564 นี้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา