โลโก้เว็บไซต์ เคล็ดลับและกลยุทธ์สู่เส้นทางแห่งความสำเร็จของอาชีพการเลี้ยงโคนม โดยคุณบัลลพ์กุล ทิพย์เนตร | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

เคล็ดลับและกลยุทธ์สู่เส้นทางแห่งความสำเร็จของอาชีพการเลี้ยงโคนม โดยคุณบัลลพ์กุล ทิพย์เนตร

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 มกราคม 2564 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 98 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          เคล็ดลับและกลยุทธ์สู่เส้นทางแห่งความสำเร็จของอาชีพการเลี้ยงโคนม หนึ่งในอาชีพเกษตรที่มั่งคงและตอบสนอง  S-curve โดยคุณบัลลพ์กุล ทิพย์เนตร  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  

          บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด ผู้ผลิตนมโรงเรียนรายใหญ่ของภาคเหนือ ที่มีกำลังการผลิตสูงถึง 200 ตัน/วัน นอกจากมีแบรนด์นมพาณิชย์เป็นของตนเองแล้ว ยังได้รับความไว้วางใจจากบริษัทนมรายใหญ่ให้ผลิตนมป้อน ที่สำคัญยังแตกไลน์ธุรกิจผลิตสินค้านมแบบครบวงจร  ทำให้สามารถผลิตนมคุณภาพสูงป้อนตลาดอย่างสม่ำเสมอ ผ่านกระบวนการจัดการที่เป็นระบบ

ขอขอบคุณข้อมูลและสื่อ รายการ Secrets of Victory ช่องสมาร์ทเอสเอ็มอี ทรูวิชั่นส์ 49 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา