โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร สาขาวิทยาศาสตร์เชียงราย ต้อนรับอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการพร้อมคณะการดำเนินงานด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบ ทางด้านเคมี | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร สาขาวิทยาศาสตร์เชียงราย ต้อนรับอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการพร้อมคณะการดำเนินงานด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบ ทางด้านเคมี

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 กันยายน 2563 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 97 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 28 กันยายน 2563  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร สาขาวิทยาศาสตร์  ร่วมต้อนรับ คุณนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการพร้อมคณะ และ คุณวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมคณะ เข้าลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP และการดำเนินงานด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบ ทางด้านเคมี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

     ในการนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้นำเสนอผลการดำเนินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย อาทิ โครงการพัฒนาหน่วยตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบทางการเกษตร สมุนไพรและอาหารในเขตภาคเหนือ (จังหวัดเชียงราย) เป็นตน ณ ห้องปฏิบัตการทางวิทยาศาสตร์ อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย

 

ขอขอบคุณ ข้อมูลข่าวจาก: chiangrai.rmutl.ac.th/news

ภาพ:นางสาวสีไร  กันตุ่น
ข่าว:นางสาวกิ่งกานต์  สาริวาท

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา