โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมรับฟังรายการวิทยุ Fm97.25 ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ขอเชิญร่วมรับฟังรายการวิทยุ Fm97.25 ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 พฤศจิกายน 2562 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 92 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  ได้ร่วมกับ กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการดำเนินรายการสถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ล้านนา 97.25 MHz โดยคณะจะดำเนินรายการ ทุกวันพุธ เวลา 9.00 - 10.00 น. เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารข่าวสาร ผลงานของคณาจารย์ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ของคณะ ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางขึ้น 

                ซึ่งสามารถรับฟัง ได้ที่ : คลื่นความถี่ 97.25 MHz หรือ รับฟังช่องทางออนไลน์ ได้ที่ fm9725.rmutl.ac.th หรือ โหลดแอพพลิเคชั้น RMUTL ได้ทั้งระบบแอนดรอยและ ios ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา