โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมรับฟังรายการวิทยุ Fm97.25 ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ขอเชิญร่วมรับฟังรายการวิทยุ Fm97.25 ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 พฤศจิกายน 2562 โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรขอเชิญร่วมรับฟังรายการวิทยุ Fm97.25 ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา
                 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  ได้ร่วมกับ กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการดำเนินรายการสถานีวิทยุกระจา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา