โลโก้เว็บไซต์ 2024-06-03 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 วันที่ : 2024-06-03

ประกาศ
จันทร์ 3 มิถุนายน 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวทุน/วิจัย ข่าวกิจกรรม

  ประกาศ "ขยายเวลาเปิดรับบทความ และส่งผลงานเข้าร่วมประกวด สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ CRCI 2024" ตั้งแต่ วันที่ 1-16 มิถุนายน 2567 ** ผ่านระบบ Online Submission สามารถกด ส่งบทความ ได้ที่นี่   >> อ่านต่อ


คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ล้านนา จัดการเรียน การประลองทางฟิสิกส์ แก่นักศึกษา University of Economics Ho Chi Minh City (UEH) ประเทศเวียดนาม
จันทร์ 3 มิถุนายน 2567 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 3 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวต้อนรับร่วมกับคณาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ ในโครงการจัดการเรียน การประลองทางฟิสิกส์ แก่นักศึกษา  University of Economics Ho Chi Minh City (UEH) ประเทศเวียดนาม ณ ห้องปฎิบัติการฟิสิกส์ อาคารศึกษาทั่วไป โครงการจัดการเรียน การประลองทางฟิสิกส์ เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัย U... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา