โลโก้เว็บไซต์ 2023-11-16 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 วันที่ : 2023-11-16

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบ 1 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2567
พฤหัสบดี 16 พฤศจิกายน 2566 / ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

     ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดให้มีการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี รอบ 1 : Portfolio ปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 มาแล้วนั้น      มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ 1 : Portfolio ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2567 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศและให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวดำเนินการการสอบสัมภาษณ์ และให้ปฏิบัติดังนี้     ... >> อ่านต่อ


วทส.มทร.ล้านนา ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษา มทร.ล้านนา ทั้ง 6 พื้นที่ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์นวัตกรรม (Innovation Diagnosis) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 และความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
พฤหัสบดี 16 พฤศจิกายน 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษา มทร.ล้านนา ทั้ง 6 พื้นที่ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์นวัตกรรม (Innovation Diagnosis) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 และความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ในหัวข้อ : การวิเคราะห์นวัตกรรม (Innovation Diagnosis) การให้คำแนะนำแนวทางการเรียนการสอน การทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ การเข้าร่วมฝึกอบรม ศึกษาดูงาน หรือการแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร ระหว่าง มทร.ล้านนา ... >> อ่านต่อ


ตารางการให้บริการตรวจรักษาโดยแพทย์จาก รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ประจำเดือน พ.ย.2566
พฤหัสบดี 16 พฤศจิกายน 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

งานพยาบาล กองพัฒนานักศึกษาขอประชาสัมพันธ์ตารางลงตรวจของแพทย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 เพื่อให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและตรวจรักษาอาการป่วยเบื้องต้นแก่นักศึกษาและบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ณ ห้องพยาบาล อาคารศึกษาทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ - วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา. 13.00 - 15.00 น. - วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 - 15.00 น. - วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 - 15.00 น. - วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 25666 เวลา 13.00 - 15.00 น. สามารถสอบถา... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา