โลโก้เว็บไซต์ 2023-05-19 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 วันที่ : 2023-05-19

ทุนวิจัยสำหรับเยาวชน Silk Roads Youth Research Grant ครั้งที่ 3
ศุกร์ 19 พฤษภาคม 2566 / ข่าวบุคลากร ข่าวทุน/วิจัย

          ด้วยองค์การยูเนสโกมีหนังสือประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยสำหรับเยาวชน "Silk Roads Youth Research Grant" ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการเส้นทางสายไหมของยูเนสโก (UNESCO Silk Roads Programme) และการสนับสนุนจากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโกของสาธารณรัฐประชาชนจีน (National Commission of the People's Republic of China for UNESCO) เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยรุ่นเยาว์ในการศึกษาเกี่ยวกับมรดกร่วมและพหุอัตลักษณ์ที่มีพัฒนาการมาหลายศตวรรษในการปฏิสัมพันธ์ก... >> อ่านต่อ


กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ดาวน์โหลด-ใช้แอปพลิเคชัน ThaiD บนโทรศัพท์มือถือของคุณทั้งระบบ Android และ iOS ได้แล้ววันนี้
ศุกร์ 19 พฤษภาคม 2566 / ข่าวบริการ

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ดาวน์โหลด-ใช้แอปพลิเคชัน ThaiD บนโทรศัพท์มือถือของคุณทั้งระบบ Android และ iOS ได้แล้ววันนี้ การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ThaiD จะมีทางเลือกในการลงทะเบียน 2 รูปแบบ คือ ลงทะเบียน ด้วยตนเอง โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนและการตรวจสอบภาพใบหน้า หรือลงทะเบียนต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง แล้วทำตามขั้นตอนตามลำดับ ซึ่งจะมีการให้กำหนดรหัสผ่านส่ว... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา