โลโก้เว็บไซต์ 2022-05-23 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 วันที่ : 2022-05-23


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ Talent Mobility
จันทร์ 23 พฤษภาคม 2565 / ข่าวรับสมัครงาน

           ตามที่กลุ่มงาน ยุทธศาสตร์ SPU มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ดำเนินการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ  Talent Mobility บัดนี้ การคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ              ได้แก่  >> อ่านต่อ


เชิญร่วมอบรม โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาและศิษย์เก่า สู่ความเป็นผู้ประกอบการ
จันทร์ 23 พฤษภาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญ นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาและศิษย์เก่า สู่ความเป็นผู้ประกอบการ Developing Skills for Students and Alumni to Be Entrepreneurship ใน วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams เวลา | 08.30 - 12.00 น พบกับวิทยากร ดร.ณิชพัณณ์ ปีตินิยมโรจน์ หัวข้อ "Idea ที่แตกต่าง Mind set" ดร.พันทิพา ปัญสุวรรณ หัวข้อ &quo... >> อ่านต่อ


ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อให้ โดนใจด้วย Canva
จันทร์ 23 พฤษภาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อให้ โดนใจด้วย Canva วิทยากรโดย ผศ.รุ่ง หมูล้อม ดร.วชิระ หล่อประดิษฐ์ และทีมงานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายหลังการอบรมจะได้รับไบประกาศนียบัตร zoom Video Communications ในวัน พฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 8.30 - 12.00 น. สมัครออนไลน์ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา