โลโก้เว็บไซต์ 2021-06-29 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 วันที่ : 2021-06-29

อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ฯ ให้คำปรึกษาและแนะนำผู้ประกอบการ โครงการศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือ SME (SSRC)
อังคาร 29 มิถุนายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 อาจารย์จักรพันธุ์ รอดทรัพย์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ ทัศนอุดม และอาจารย์วรรณภา สระพินครบุรี อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมให้คำปรึกษาและแนะนำผู้ประกอบการเบื้องต้น โครงการศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือ SME (SSRC) ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก            โครงการศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือ SME (SSRC) เป็นช่องทางการให้บริการข้อมูลธุรกิจแล... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์ ทุนวิจัยภายใต้แผน RAINS for Thailand Food Valley โดยมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2565
อังคาร 29 มิถุนายน 2564 / ข่าวทุน/วิจัย ข่าวบริการ

           สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยด้านอาหารทางการแพทย์ และอาหารวัตถุประสงค์พิเศษ ภายใต้แผนงาน “การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา RAINS for Thailand Food Valley โดยมหาวิทยาลัยมหิดล: เกษตรกรรมไทยเพื่อความมั่นคงด้านโภชนาการและสุขภาพ” ประจำปีงบประมาณ 2565... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา