โลโก้เว็บไซต์ 2021-05-27 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 วันที่ : 2021-05-27

โครงการ “การแข่งขัน Hackathon ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ระดับภูมิภาค” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
พฤหัสบดี 27 พฤษภาคม 2564 / ข่าวบริการ

          มหาวิทยาลัยพะเยา เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขัน โครงการ “การแข่งขัน Hackathon ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ระดับภูมิภาค” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงื่อนไขการสมัคร 1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทีม 5-7 คน โดย 1 ทีมประกอบด้วย บัณฑิต นักศึกษาและประชาชนที่ ได้รับการจ้างงาน ภายใ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา