โลโก้เว็บไซต์ 2020-01-03 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 วันที่ : 2020-01-03

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่
ศุกร์ 3 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

            วันที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร  วิทยาคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ พร้อมทั้งปรึกษาหารือความร่วมด้านวิชาการและกิจการนักศึกษาในอนาคต จำนวน 2 หน่วยงาน  คือ ได้เข้าพบ นายธีระ  อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 ณ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5  ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และได้เข้าพบ นางสมใจ  กรองไผ่กลาง หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภา... >> อ่านต่อ


คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.เชียงราย ร่วมจัดนิทรรศการในงาน เปิดศูนย์อาหารปลอดภัย “เมืองอาหารปลอดภัย เทศบาลนครเชียงราย”
ศุกร์ 3 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

             เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้ร่วมจัดนิทรรศการ ในพิธีเปิด “เมืองอาหารปลอดภัย เทศบาลนครเชียงราย” ณ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรปลอดภัย นครเชียงราย ตั้งอยู่ ยัง ร.ส.พ. เดิม ถนนบรรพปราการ อ.เมืองเชียงราย  โดยมี ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานดังกล่าว และ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา