โลโก้เว็บไซต์ 2019-04-09 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 วันที่ : 2019-04-09

คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา ก่อนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน BRIC ณ ห้องเรียนต่างประเทศ
อังคาร 9 เมษายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

                  คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา ก่อนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน BRIC  ณ ห้องเรียนต่างประเทศและห้องเรียนอาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา ก่อนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษารูปแบบร่วมการเรียนการสอน Brawijaya-RMUTLL International Class Program (BRIC Programe 2019) ณ   ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 3... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา