โลโก้เว็บไซต์ 2019-01-29 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 วันที่ : 2019-01-29

คลินิกเทคโนโลยีจัดอบรมการแปรรูปเห็ดแก่เยาวชนในสถานพินิจ
อังคาร 29 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

          28 มกราคม 2562 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำน้ำพริกเห็ด และจัดกิจกรรมสอดแทรกคุณธรรม การคิดดี ทำดี ให้แก่เด็ก และเยาวชน ที่อยู่ระหว่างรอการพิจารณาพิพากษาคดีของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง ตลอดจนร่วมจัดกิจกรรมเพื่อบำบัดแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาจิตใจเด็กและเยาวชน ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง โดยมีอาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร แล... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา