โลโก้เว็บไซต์ 2018-11-28 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 วันที่ : 2018-11-28

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดการบรรยาย เรื่อง “สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยฯ
พุธ 28 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันที่  28  พฤศจิกายน  2561 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก    จัดการบรรยาย เรื่อง “สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย พลังงานทางเลือกและโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์”   โดยมี ดร.โสภณา  สำราญ  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรเป็นประธานกล่าวต้อนรับวิทยากร คณาจารย์และนักศึกษา  ได้รับเกียรติจากคุณรชตพล  มัญชุวงศ์  หัวหน้าแผนกความปลอดภัยนิวเคลียร์และรังสี  กองประกันคุณภาพและพล... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา