โลโก้เว็บไซต์ 2018-11-26 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 วันที่ : 2018-11-26

มทร.ล้านนา พิษณุโลก คว้ารางวัล “ค่ายดีเยี่ยม” ในโครงการ กฟผ.เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม รุ่นที่ 10
จันทร์ 26 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

โครงการ “เสริมสร้างพลังชุมชนด้วยศาสตร์พระราชา”  โดย อาจารย์วิทยา  พรหมพฤกษ์  หัวหน้าหลักสูตรเครื่องจักรกลเกษตร เป็นหัวหน้าโครงการ  พร้อมด้วย นักศึกษาหลักสูตรเครื่องจักรกลเกษตร  และ หลักสูตรพืชศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หรือ “ค่ายดีเยี่ยม”  ในการนำเสนอโครงการดังกล่าว  ภายในงาน  กฟผ.เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม รุ่นที่ 10... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา