โลโก้เว็บไซต์ 2017-07-19 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 วันที่ : 2017-07-19

นิตยสารราชมงคลล้านนา ฉบับที่ 7
พุธ 19 กรกฎาคม 2560 / RMUTL วารสารออนไลน์

นิตยสารราชมงคลล้านนา เป็นการรวบรวมผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมของอาจารย์และนักศึกษา มทร.ล้านนา รวมถึงความเคลื่อนไหวภายในมหาวิทยาลัย ประจำเดือนมกราคม -เมษายน พ.ศ.2560  https://issuu.com/นิตยสารราชมงคลล้านนาฉบับที่7.compress   >> อ่านต่อนักเรียนโรงเรียนปาริมาดูงานการเลี้ยงไก่-ไข่ปลอดภัย
พุธ 19 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 19 กรกฏาคม 2560  เวลา 13.00 น.  ผศ.ดร.ณิฐิมา เฉลิมแสน  หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์และประมง  คณะวิทยาศา... >> อ่านต่อ


ประกาศยื่นขอใบรับรอง3คณะกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562
พุธ 19 กรกฎาคม 2560 / ข่าวทุน/วิจัย ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

นักวิจัยที่จะส่งข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับปีงบประมาณ 2562 ที่เกี่ยวข้องกับ ความปลอดภัยทางชีวภาพ  จริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์ และการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยฯ  สามารถดาวน์โหลดได้ที่ rdi.rmutl.ac.th  ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562 และยื่นแบบฟอร์มดังกล่าวยังฝ่ายวิจัย กองการศึกษาในพื้นที่ที่นักวิจัยสังกัด สำหรับนักวิ... >> อ่านต่อ


อาจารย์นักศึกษาสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ให้ความรู้เกษตรกรในการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย
พุธ 19 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

อาจารย์ นักศึกษา สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลงพื้นที่ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สารเคมีในการเกษตรอย่างเหมาะสม ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 กรณีหมู่บ้านห้วยทราย ม.8 ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการเพาะปลูกลำไย และพบว่ามีปริมาณผลผลิตออก... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา