โลโก้เว็บไซต์ 2016-11-10 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 วันที่ : 2016-11-10

มทร.ล้านนา ประชุมจัดทำแผนแม่บทศูนย์นวัตกรรมอาหาร
พฤหัสบดี 10 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

          9 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดประชุมคณะดำเนินงานจัดทำแผนแม่บทศูนย์นวัตกรรมอาหาร ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ โดยมี ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  เป็นประธานในการประชุม โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีด้านบริหารร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะคณะทำงาน          การจัดประชุมดังกล่าวสืบเนื่องจากการประชุมด้านการขับเคลื่อนนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ภายใต้ยุทธศาสต... >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนง.อุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พฤหัสบดี 10 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน

ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งอาจารย์... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา