โลโก้เว็บไซต์ 2016-08-17 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 วันที่ : 2016-08-17

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 8/2559
พุธ 17 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 อ.ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 8/2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  >> อ่านต่อ
จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา