โลโก้เว็บไซต์ 2016-07-07 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 วันที่ : 2016-07-07

คณะวิทย์ฯ ร่วมกิจกรรมโครงการมหาวิทยาลัยเทคโนโบยีราชมงคลล้านนา ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา
พฤหัสบดี 7 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 7 กรกฏาคม 2559 อ.ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโบยีราชมงคลล้านนา ได้มอบเทียนพรรษาให้กับหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล... >> อ่านต่อ


นักวิจัยที่ไม่ได้รับ e-mail ตอบรับบทความงานประชุมวิชาการ 9 มทร.
พฤหัสบดี 7 กรกฎาคม 2559 / ข่าวทุน/วิจัย ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เนื่องจากมีนักวิจัยจำนวนมากที่ไม่ได้รับ e-mail ตอบรับบทความ ดังนั้นจึงทำการเปิดระบบให้กับนักวิจัยที่ส่ง extended abstract ฉบับแก้ไข ไม่ทันตามเวลาที่กำหนด โดยระบบจะเปิดให้นักวิจัยสามารถ upload extended abstract ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 ก.ค. 2559เว็บไซต์: การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา