โลโก้เว็บไซต์ 2016-04-01 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 วันที่ : 2016-04-01


พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศุกร์ 1 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

อาจารย์ ดร.ยรรยง เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านน พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 8.00 น. ณ หน้าอาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา