โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มทร.น่าน ร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มทร.น่าน ร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 648 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                   เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้ส่งนักศึกษานักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยผลงานนักศึกษาได้ผ่านการพิจารณาข้อเสนอโครงการรอบที่ 1 และต้องนำเสนอในวันดังกล่าว จำนวน 4 ผลงาน ดังนี้

ชื่อโครงการ ผลงาน
 1. โครงการเกมแข่งเรือโดยใช้สมาร์ทโฟน นายวชิรวิชญ์  ศรีคำ
 2. กลองปูจามมหาสนุก

น.ส.สมภาร  ธีวะรี และ

นายจิราธิป  อ่อนด้วง

 3. โปรแกรมสนับสนุนการกายภาพบำบัดผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงบนเว็บบราวเซอร์ นายเดชาวัต  ฤชุโรจน์
 4. การเลี้ยงตัวไหมบนระบบไอโอที  นายธุวานนท์ สายเรือนแก้ว

โดยมีนายวรวิทย์  ฟั่นคำอ้าย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ควบคุมนักศึกษาเข้าร่วมในครั้งนี้ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดการแข่งขัน ได้ที่..การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา