โลโก้เว็บไซต์ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครบรอง 14 ปี | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครบรอง 14 ปี

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 มกราคม 2562 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 100 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                    นายยรรยง  เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุยเดชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีที่ 14 ณ ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนาในวันที่ 18 มกราคม 2562 ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมทั้ง ร่วมแสดงความยินดีกับ คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ที่ได้รับรางวัลยกย่อง เชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 11 ท่าน 

ภาพมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “ราชมงคลสรรเสริญ” ประจำปีการศึกษา 2561  จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา