โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 สิงหาคม 2561 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 1317 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              ด้วยความร่วมมือระหว่างห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ข้าวแต๋นทวีพรรณ อ.เกาะคา จ.ลำปาง และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำข้าวแต๋นไส้สับปะรด และแยมสับปะรด ให้กับพนักงานข้าวแต๋น จำนวน 10 คน นำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงงานข้าวแต๋นทวีพรรณ อ.เกาะคา จ.ลำปาง บรรยากาศการอบรม ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทุกท่าน ได้รับความสนุกสนาน ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ในการทำข้าวแต๋นไส้สับปะรด และแยมสับปะรด และผู้เข้าอบรมทุกท่านจะนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น ต่อไป...

ข่าว/ภาพ โดย อาจารย์สุพัฒน์   ใต้เวชศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา