โลโก้เว็บไซต์ “Coffee Go Green: Semi-carbonic Maceration Process Plus (กาแฟสะอาดสร้างได้)” ผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมกระบวนการผลิต ของอาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปางร่วมกับภาคเอกชน คว้า 9 รางวัลสำคัญ ในการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์และวิจัยนานาชาติจากประเทศโรมาเนีย | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

“Coffee Go Green: Semi-carbonic Maceration Process Plus (กาแฟสะอาดสร้างได้)” ผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมกระบวนการผลิต ของอาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปางร่วมกับภาคเอกชน คว้า 9 รางวัลสำคัญ ในการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์และวิจัยนานาชาติจากประเทศโรมาเนีย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 พฤษภาคม 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 5948 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รศ.ดร.วันเพ็ญ จิตรเจริญ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์และการวิจัยระดับนานาขาติ "Euroinvent 10 Edition European Exhibition of Creativity and Innovation 2018" ระหว่าง 17-19 พฤษภาคม 2561 ณ The palace of culture, lasi, ประเทศโรมาเนีย โดยได้ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมกระบวนการผลิตเข้าร่วมการประกวด เรื่อง Coffee Go Green: Semi-carbonic Maceration Process Plus (กาแฟสะอาดสร้างได้) ซึ่งเป็นผลงานการวิจัยร่วมกันระหว่าง รศ.ดร.วันเพ็ญ จิตรเจริญ กับ คุณธุมาวดี สุวัณณกีฎะ จากโรงคั่วกาแฟปรีดา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง และเป็น 1 ใน 8 ผลงาน ในนามทีมประเทศไทยที่ได้ส่งเข้าร่วมการประกวด ภายใต้การสนับสนุนจากสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย และสามารถคว้ามาได้ถึง 9 รางวัล ประกอบด้วย
รางวัลประเภทบุคคลยอดเยี่ยม 3 รางวัล
1.Gold medal prize จาก Euroinvent 10 Edition European Exhibition of Creativity and Innovation 2018, Romania
2. Special honour of invention prize จาก World Invention Intellectual Property Associations (WIIFA) 
3. Special honour of Invention prize จาก Toronto International Society of Innovation & Advanced Skill (TISIAS) และ International Invention Competition in Canada (iCAN)
รางวัลประเภททีมยอดเยี่ยม 6 รางวัล 
1. Diploma of Excellence and Gold Medal จาก
Nicolae Testemițanu State University of Medicine and Pharmacy of Republic of Moldova
2. Special award for Association of Thai and Invention Promotion for the project Innovation and Creativity in Euroinvent 2018 จาก
Scientific Research and Technological Development in Chemical and Petrochemical Industry-Bucharest, Romania
3.Diploma of Excellence จาก Psychotronic and Ufology Study Centre, Romania
4. Special prize จาก Lucian Blaga University of Sibiu Award 5. Excellence innovation award for Thailand delegation จาก University Politechnica of Bucharest 
6. Certificate of excellence จาก Gifted Education (IRSCA), Romania
สำหรับ การประชุมวิชาการนานาชาติ "Euroinvent 10 Edition European Exhibition of Creativity and Innovation 2018" มีผู้ส่งผลงานการวิจัยเข้าร่วมประกวดมากกว่า 500 ผลงานจากทั่วโลก นับว่าเป็นความสำเร็จของทีมจากประเทศไทยที่ช่วยกันสร้างชื่อเสียงคว้ารางวัลสำคัญๆ มาได้ และจะได้นำองค์ความรู้จากผลงานดังกล่าวมาต่อยอดในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา มทร.ล้านนา และถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจได้ศึกษาต่อไป (ขอบคุณข้อมูลจาก FB : Wanphen Jitjaroen)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา