โลโก้เว็บไซต์ ตารางการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับหลักสูตร (พื้นที่) | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ตารางการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับหลักสูตร (พื้นที่)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 3 เมษายน 2561 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 642 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : งานประกันคุณภาพการศึกษา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา