โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครบุคลากร เพื่อพัมนาสมรรถนะวิชาชีพ ทางด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหาร จากสถานประกอบการ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครบุคลากร เพื่อพัมนาสมรรถนะวิชาชีพ ทางด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหาร จากสถานประกอบการ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 กุมภาพันธ์ 2561 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 466 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

 

    

 

   


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา