โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมโครงการอบรมฯ การเขียนผลงานทางวิชาการ เอกสารประกอบการสอน ตำราง หนังสือ การตีพิมพ์งานวิจัย | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ขอเชิญคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมโครงการอบรมฯ การเขียนผลงานทางวิชาการ เอกสารประกอบการสอน ตำราง หนังสือ การตีพิมพ์งานวิจัย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 กุมภาพันธ์ 2561 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 1150 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

 

               

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา