โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ ทัศนอุดม ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ ทัศนอุดม ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 กุมภาพันธ์ 2561 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 1016 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ ทัศนอุดม สังกัดสาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา